Những cây thông Đà Lạt

Truyện ngắn của Nguyên Nhung - Sơn Huy & Thục Quyên diễn đọc

Nhạc        : Đà Lạt trong niềm nhớ - Diệu Hương
Trình bầy : Diễm Liên