Nhớ mùa Thu Hà nội

Nhạc sĩ : Trịnh công Sơn
Ca sĩ : Hồng Nhung

 

 

Em về mùa Thu