Namo Avalokiteshvara

Nhạc : Namo Avalokiteshvara (Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát)
Trình bầy : Ban nhạc Làng Mai