Tà áo cưới

Nhạc :
- Buồn vương mầu áo - Nguyễn ngọc Trọng
- Tà áo cưới - Hoàng thi Thơ
Trình bầy : Đình Bảo