Ca sĩ Hoàng Châu

Nhạc : 

Hai vì sao lạc                   : Anh Việt Thu
Chờ Đông                        : Ngân Giang
Sương lạnh chiều Đông  : Mạnh Phát
Anh về với em                 : Trần Thiện Thanh