Ánh đèn mầu - Limelight

Nhạc        : Ánh đèn mầu - Limelight - nguyên tác Charlie Chaplin
Trình bầy : Ý Lan