Tiếng sáo Thiên Thai

Nhạc        : Tiếng sáo Thiên Thai - Thế Lữ & Phạm Duy
Trình bầy : Quỳnh Như & Thiên Vũ