Hai vì sao lạc

Nhạc        : Hai vì sao lạc – Anh Việt Thu

Trình bầy : Hoàng Châu