Buồn (Tristesse - Frédéric Chopin)

Nhạc        : Buồn - Phạm Duy (nguyên tác : Tristesse - Frédéric Chopin)
Trình bầy : Lê Dung