Chiều tà

Nhạc        : Chiều tà - Phạm Duy (Nguyên tác : Serenata - Enrico Toselli)
Trình bầy : Mai Hương