Saigon thời Covid-19

Thực hiện phim : Tuấn Dương - Lê Thanh Đức Hưng