Phượng Cầm Group


Thành phần ban nhạc Phượng Cầm :

Minh Phượng - Pianist

Nguyễn Thị Hậu - Cellist

Thanh Nhã - Keyboardist

Jasmine Kim, Thành Nhàn - Violinists

Phương Thảo, Gia Hân - Guitarists

Mỹ Vân, Vân Khanh, Vân Quỳnh - Singers.