Nha Trang ngày về

Tác giả truyện : Phạm thành Châu

Người đọc : Sơn Huy & Thục Quyên

Nhạc : Nha Trang ngày về - Phạm Duy – Thiên Kim

Chương trình : Truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN