Nhạc sĩ Lê Dinh

 

Thiết kế màn hình nhỏ thích hợp với smartphoneCác bạn nên sử dụng 2 chức năng sau :

- Chức năng allow auto-rotate của máy cho phép phát hết bề rộng màn hình.

- Chức năng allow fullscreen của phần mềm cho phép phát hết bề cao màn hình.