Người bán sách trên bãi biển Nha Trang

 

 

 Tác giả truyện : Phạm tiến An Ninh

Người đọc : Sơn Huy & Thục Quyên

Nhạc : Nha Trang ngày về - Phạm Duy – Thanh Lan

Chương trình : Truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN