Nắng thủy tinh

Nhạc sĩ : Trịnh công Sơn
Ca sĩ : Triều Linh