Mộng chiều Xuân

Nhạc sĩ : Ngọc Bích

Ca sĩ      : Loan Châu

Video    : Trung Tâm Thúy Nga