Gió mùa Xuân tới

Trong kỳ nghỉ hè ở trường đại học RMIT Việt Nam, cô cùng gia đình đi du lịch dài ngày ở Mỹ. Ở đó cô đã đăng ký lớp học thanh nhạc riêng với Lis Lewis, người từng “tiếp lửa” cho nhiều nghệ sĩ nổi danh thế giới.
Đúng vào thời gian này, cô cũng nhận được lời mời biểu diễn cho Trung tâm Thúy Nga – đây là tiền đề cho sự nghiệp ca hát của cô trên sân khấu Paris By Night sau này.