Tập 7 : Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa so tài

Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhartha Gautama) là con của vua Tịnh Phạn (Shuddhodana) thủ lĩnh thị tộc Shakya ở vương quốc Kapilavastu.

Vương tử  Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) là con của Bạch Phạn (Dhudhodana) em kế  của vua Tịnh Phạn.


Theo văn hóa Việt thì Đề Bà Đạt Đa là vai em của Tất Đạt Đa.
Theo văn hóa Ấn thì người lớn tuổi hơn ở vai anh, vì thế Tất Đạt Đa coi Đề Bà Đạt Đa như người anh.