Tập 14 : Tất Đạt Đa và Đề Bà Đạt Đa cầu hôn Da Du Đà La

Theo giáo lý của Hindu giáo thì con người được phân thành bốn giai cấp chính đó là:

   - Bà-la-môn (Brahman):  Đây là những người thuộc giới tăng lữ, triết gia, học giả. Đây được xem là một giai cấp lãnh đạo tinh thần, nằm quyền lực trong lãnh vực văn hóa, tôn giáo và tham gia công việc triều chính để cố vấn , tổ chức nghi lễ, tế tự cho chính quyền. Họ quan niệm là được sinh ra từ miệng Phạm Thiên (Brahma – Đấng Tối cao của Hindu giáo), thay mặt cho Phạm Thiên để lãnh đạo tinh thần cho dân chúng nên có phải được các giai cấp dưới tôn kính và họ có toàn quyền hưởng thụ mọi sự sung sướng.

   - Sát-đế-lỵ(Kshastriya): Họ là những người thuộc giai cấp quý tộc hoặc là vua chúa, quan quyền, nắm quyền về cai trị đất nước. Họ tự cho mình là sinh ra từ cánh tay Phạm Thiên, thay mặt Phạm Thiên nắm quyền thống trị dân chúng về chính trị, quân sự nên cũng phải được các giai cấp khác tôn kính.

   - Vệ-xá (Vaisya): Là tầng lớp của những người buôn bán, thợ thuyền, họ được cho là sinh ra từ bắp vế Phạm Thiên. Tuy là giai cấp bình dân nhưng họ có của cải, một số là giới giàu có trong xã hội và đóng góp sưu thuế phục vụ hai giai cấp trên nên họ cũng có một số đặc quyền và cũng được coi trọng.

   - Thủ-đà-la (Soudra): Đây là những người tiện dân, các giai cấp trên xem họ được sinh ra từ gót chân của Phạm Thiên và họ được đối xử rất tàn tệ, họ chỉ được phép làm những việc thấp kém, nặng nhọc để phục vụ cho các giai cấp trên.

 

   - Thái tử Tất Đạt Đa (Siddhartha Gautama) là con của vua Tịnh Phạn (Shuddhodana) thủ lĩnh thị tộc Shakya ở vương quốc Kapilavastu.

 

   - Vương tử  Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) là con của Bạch Phạn (Dhudhodana) em kế  của vua Tịnh Phạn.


Theo văn hóa Việt thì Đề Bà Đạt Đa là vai em của Tất Đạt Đa.
Theo văn hóa Ấn thì người lớn tuổi hơn ở vai anh, vì thế Tất Đạt Đa coi Đề Bà Đạt Đa như người anh.

 

   - Da Du Đà La (Yasodharā) là con của vua Thiện Giác (Suppabudda) thủ lĩnh thị tộc  Kolya và hoàng hậu Pamita, em gái vua Suddhodana.

 

Shakya và Koliya  là 2 thị tộc lớn của bộ tộc Ādicca hay Ikśvāku, do đó chỉ có người trong 2 thị tộc này mới có thể môn đăng hộ đối với nhau.