Châu Đốc thời Covid-19

Thăm miếu Bà Chúa linh thiêng xứ Châu Đốc
Phát quà tới người nghèo

Thực hiện phim : Tuấn Dương