Buổi chiều trong thành phố

Truyên ngắn của Phạm văn Nhàn - Sơn Huy và Thục Quyên diễn đọc + Ca khúc “Đại Bác ru đêm” của Trịnh công Sơn – Ca sĩ Khánh Ly.