4 nhà sư trẻ Việt Nam

(Triết lý Tinh hoa)

Sư Thich Tâm Nguyên
https://www.facebook.com/thichtamnguyen.org

Bạn đừng nương tựa vào bất cứ ai
Bởi vì ngay cả cái bóng của bạn
cũng sẽ bỏ bạn vào lúc tối tăm.

Dùng mắt thương nhìn đời,

thì cảnh nào cũng là tuyệt tác.

Bước tới của mỗi ngày,

là đang bước lùi của sinh mệnh.
Đừng đợi đến bước cuối cùng mới thấy,
mình đã hoang phí cả trăm năm.

 


***********************************************************************************************************************************

(Triết lý Tinh hoa)

Sư Giác Minh Luật
https://www.facebook.com/fanpagegiacminhluat

Mạng xã hội vốn dĩ được xem là một phương tiện, là chiếc bè để mình đưa bạn qua sông.
Sau khi các bạn đã qua được sông rồi,
bỏ nó lại.

Phật pháp không rời thế gian pháp,
Vỗn dĩ tất cả cũng chỉ là phương tiện,
Người nặng lòng thì cho nó là giáo tông luật lệ,
Người đứng ngoài thì cho nó là chiếc bè qua sông.
Xong rồi thì bỏ lại.


***********************************************************************************************************************************

(Triết lý Tinh hoa)

Sư Thích Minh NIệm
https://www.facebook.com/groups/798366331608040

Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc. Bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau.


***********************************************************************************************************************************

(Triết lý Tinh hoa)

Sư Thích Pháp Hòa
https://www.facebook.com/groups/643778292930732


***********************************************************************************************************************************