Hai vì sao lạc

Hai Vì Sao Lạc

Tác giả: Anh Việt Thu

      

Người về, một mùa thu gió heo may

Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh

đưa tiễn người một đêm không trăng

Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi

Như trong đêm khuya những buớc chân qua thềm

Gợi niềm thương nhớ vô vàn

 

Người về, đường đi kết gió trăng sao

Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ

Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng

Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi

Như quên đêm khuya để gió xuôi theo màu

thầm làm ướt áo vai gầy

 

Người về chiều mưa hay nắng

Sao để khói lam chiều như se chùng màu không gian

Người về giòng sông thương nhớ để bến vắng con đò

buồn mong người người hay chăng?

 

Người là vì sao nhỏ bé

Ta mãi ước cho lòng làm bầu trời xanh xanh

Người về lòng ta thương nhớ

Ta khẽ hỏi đưa người hay thầm người đưa ta

 

Người về người về đâu nhớ ta chăng

Người ơi mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng

Như áng mây chiều lam trong sương

Bước đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi

Nghe chăng thu ơi để lá rơi chi hoài

Gợi lòng thương nhớ ai nhiều...