Dạ khúc

Nhạc        : Dạ khúc - Phạm Duy (Nguyên tác : Franz Schubert)
Trình bầy : Mai Hương