Đường vòng 30 năm

Truyện ngắn của Hoàng du Thụy, Sơn Huy & Thục Quyên diễn đọc + Ca khúc «Tưởng mình đã quên » của Trịnh công Sơn, ca sĩ Thái Hiền.